Amazon Integration

Ideen bag

På baggrund af den øgede konkurrence fra udenlandske shops, står dansk e-handel overfor en enorm udfordring. For at danske webshops fortsat skal kunne konkurrere med udenlandske, kræver det at de så nemt som muligt får adgang til vores største nærmarkeder og dermed kan sælge til alle de kunder som vores udenlandske konkurrenter i forvejen har adgang til. Da DanDomain har over 3.000 danske webshops, så vi muligheden for at bygge en integration mellem Amazon og Dandomain, der ikke alene kan styrke dansk e-handels konkurrenceevne, men også hjælpe danske shops med at skyde genvej til at starte deres eksport.

KPI’er

Amazon appen har været live hos webbutikken e-shoes siden 1. november og frem til idag, og derfor har vi valgt at sammenligne 01.11-01.03 2015/2016 og 2016/2017. Målt på de samlede 5 platforme er omsætningen steget med 59,8 % fordelt på følgende:

 • Amazon.de: 37,5%
 • Amazon.fr: 70,2%
 • Amazon.it: 139,5%
 • Amazon.co.uk: -6,7%
 • Amazon.es: 58,4%

Stigningen skyldes udelukkende at e-shoes har fået flere produkter online grundet integrationen, da man ikke tidligere har kunne vedligeholde så store mængder produkter. For at sætte tallene i perspektiv forventes det i år at man opnår opsætning på Amazon alene på et 2-cifret millionbeløb.
Tallene kan uddybes på foranledning.

A pplikationen har i skrivende stund behandlet mere 5.000 ordre og mere end 80.000 produkter for Eshoes.

Resultaterne er alene målt på omsætning igennem amazons statistikværktøjer.

Antallet af ordre og produkter er målt gennem udtræk af databaser fra applikationen.

Fordelene ved løsningen

Applikationen er en fuld-automatisk integration mellem Amazon’s 5 europæiske platforme og en given Dandomain webshop. Integrationen sørger primært for at den e-handlende sparer enorme mængder tid og samtidig kan sælge sine varer til Amazons mere end 100 millioner brugere.

 • Integrationen opretter varer på Amazons platforme, så den e-handlende sparer store mængder tid.
 • Da Amazon er meget påpasselig overfor deres kunder går de meget op i at kunderne får det de bestiller, og derfor vedligeholder integrationen lagertal og priser live, så den e-handlende ikke kommer til at sælge den samme varer 2 gange.
 • Integrationen flytter automatisk ordre fra Amazons platform over til webshoppen, så den e-handlende nemt kan have overblik sine ordre og administrere den fra et sted.

Før og efter integrationen

Tidligere havde Eshoes omkring 2000 varenumre online på den tyske og engelske platform og langt færre på den franske, spanske og italienske platform. Idag er der gennemsnitligt over 16.000 produkter online på samtlige 5 platforme.

Den primære årsag til at man ikke lagde flere online, var at man ikke kunne vedligeholde lagertallene og oprettelsen af produkter var en enorm tidskrævende og langsommelig proces. Husk på, at hvis man sælger noget på Amazon som man ikke kan levere, bliver man straffet enormt hårdt, og man risikere efter gentagende gange at blive lukket helt ned. Derfor var Eshoes meget påpasselige med at sætte produkter online som man risikerede ikke at have på lager.

Da løsningen vedligeholder ordreflytning og opdatering af lagertal live, vil man meget sjældent løbe ind i at 2 kunder køber det samme produkt via to forskellige salgskanaler samtidigt og derved få problemer med sin rating hos Amazon.

Return on Investment

Altså dette er jo meget relativt eftersom man selv er ansvarlig for sit salg på Amazon, og dette afhænger af mængden af produkter, samt hvilke produkter der er tale om. Men i relation til Eshoes, og hvis man kigger på hvad der er betalt for integrationsopstarten + abonnementet for de 5 måneder, vil ROI ligge på ca. 63,78. Dette vil naturligvis stige betragteligt jo længere tid den er online.

Hvor er integrationen live?

Integrationen er pt. live hos følgende:

 • Eshoes.dk
 • Nordiskcampingudstyr.dk
 • Toytoy.dk
 • Northernbaits.dk
 • Tjubangsko.dk
 • Bodyman.dk (Ikke færdigimplementeret)

Derudover har vi aftaler om implementeringer hos yderligere 3 andre.

Hvorfor bør integrationen vinde e-handelsprisen?

Som nævnt tidligere er dansk e-handel presset enormt fra udenlandske webshops. E-handel er oftest et “Numbers Game”, og derfor er det vigtigt at kunne nå ud til så mange kunder så muligt med sine produkter. Hvis man måler Amazons brugere op mod Googles brugere, er Amazons brugere gennemsnitligt 3 gange så købeklare som Google’s.
Amazon er en super genvej til dels at starte sin eksport og dels at nå ud til enormt mange kunder hurtigt. Derfor er teknologien mellem de danske webbutikkers systemer og Amazon enormt vigtig. Systemerne skal fungere og gøre hverdagen så nem så mulig for de danske e-handlende og det er netop DET, vi med denne applikation har skabt.

Vi ønsker at hjælpe danske webbutikker til at tage første skridt ud i verden, vi ønsker at styrke dansk e-handels konkurrenceevne, og vi ønsker at dansk e-handel skal være blandt europas førende.