Generelt

Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle abonnementsaftaler købt hos YouWe ApS. Når du køber en abonnementsaftale, accepterer du samtidig YouWes abonnementsbetingelser, som vi forudsætter du har læst forud for købet.

Betaling og fornyelse

Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger er 8 dage. Hvis betalingsfristen bliver overskredet, udsender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr, maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov. Den mellem kunden og YouWe aftalte pris for abonnementsaftalen, fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen der tilsendes på e-mail. Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms og afgifter, der tillægges ved fakturering. Kvittering for betaling tilsendes på e-mail. Kvitteringer for betaling vil ydermere kunne findes, når du er logget ind på betaling.youwe.dk under Faktura.  Inden udløbet af en periode udsender vi en opkrævning for den kommende periode; alle supportaftaler er således forudbetalt. Alle supportaftaler fornyes automatisk, medmindre andet er oplyst.

Ændringer af stamdata

betaling.youwe.dk under Redigér mine informationer kan du foretage ændringer af din adresse og stamdata. Under Betaling kan du ændre din betalingsmetode, tilføje og slette betalingskort.

Abonnementsændringer

Som YouWe kunde kan du selv foretage ændring af din abonnementsaftale, opdatering af betalingsmetode m.m. på betaling.youwe.dk under Mit abonnement eller Betaling. Som kunde kan du også sende en e-mail til info@youwe.dk eller ringe til os på tlf. +45 33 11 11 27. Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails fra YouWe vedr. tekniske problemer, betaling, ændringer af supportaftale m.m.

Ændringer og forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, gebyrer, force majeure og ændringer af abonnementsbetingelserne med udgangspunkt i inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger samt ændringer i lovgivning. Meddelelser om ændringer, oplyses på e-mail mindst 14 dage før ændringerne træder i kraft.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte info@youwe.dk. Oplysningerne anvendes til at administrere din supportaftale, bestillinger og betaling. Betalingsoplysninger lagres ikke i YouWe.

Opsigelse

Supportaftaler forudbetales altid og løber, indtil de opsiges. Supportaftaler kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode. For supportaftaler med en aftaleperiode på mere end én måned, er opsigelsesvarslet dog indeværende måned, plus én måned. Ved refusion fratrækkes et administrationsgebyr. Opsigelsen skal meddeles til YouWe enten på e-mail til info@youwe.dk eller på tlf. +45 33 11 11 27.

Ophævelse

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, kan den part uden varsel ophæve aftalen.